Ludzie - dobro deficytowe w dzisiejszych czasach
Data: 2021-08-17 21:45

Dzień dobry,

Szanujmy się, powiedziałby w dzisiejszych czasach każdy, tak pracodawca, jak i pracownik w branży ochrony ( i pewnie nie tylko ochrony ).

Nawiązując do tytułu artykułu, dobro deficytowe to zarówno dobrzy pracownicy,

szanujący swoją pracę, lojalni i dobrze wykonujący swoje obowiązki,

ale również pracodawcy, z poszanowaniem podchodzący do każdego pacownika,

traktujący go nie tylko jako podwładnego, ale też jako partnera, z którym dążą do tego samego celu.

Celem tym jest poczucie dobrze wykonanej usługi ochrony wobec kontrahenta.

Za końcowy wynik w równej mierze odpowiadają pracownicy ochrony jak rówież ich przełożeni, potrafiący odpowiednio zmotywować swój zespół.

Gdy w pewnej mierze osiągniemy swoisty rodzaj harmonii, wtedy możemy być wszyscy zadowoleni z efektów swojej pracy.

A przecież wszystkim nam zależy na stabilności zatrudnienia i godziwym wynagrodzeniu.

Możemy to osiągnąć wspólnie wyznaczając cele i wspólnie je realizując.

Niech dobrze wykonana praca, przyniesie nam wszystkim wymierne korzyści.

 

Inspektor Ochrony

Mariusz Słupski