Przyszłość rynku pracy w ochronie fizycznej w Polsce
Data: 2021-08-21 19:19

Poraz kolejny witam na moim blogu dotyczącym pracy w ochronie.

Obserwując rynek pracy w ochronie, na pierwszy plan wysuwa się ciągły wzrost zarobków pracowników ochrony.

Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż minimalna płaca wzrasta rok do roku,

a co za tym idzie rośnie minimalna stawka godzinowa, która w tym roku wynosi 18.30 zł brutto.

Przy dosyć popuarnym systemie pracy 24/48 daje to całkiem rozsądną pensję dla pracownika ochrony.

Każdego praconika ochrony może cieszyć, że płaca rośnie, ale czy nie odbije to się w przyszłości "czkawką" na poziom zatrudnienia w ochronie?

Niestety szybki wzrost płac stwarza pewne ryzyko dla ogromnej rzeszy ludzi pracującej w tej branży.

Wzrost kosztów pracowniczych przekłada się wprost proporcjonalnie na wzrost cen usług w branży ochrony.

Wzrosty cen usług ochrony dla kontrahentów uwarunkowane są w największym stopniu ustawowymi podwyżkami płac minimalnych.

Już niektóre firmy rezygnują z ochrony fizycznej na rzecz monitoringu wizyjnego, który przebojem wdziera się do branży ochrony.

Z doświadczenia, mogę powiedzieć jednak, że nie jest to główne zagrożenie dla pracowników ochrony fizycznej, gdyż są miejsca, gdzie po prostu człowieka ( pracownika ochrony ) nie da się zastąpić maszynami i komputerami.

Musi być człowiek.

Zagrożenie idzie z innej strony, a mianowicie ciągłego wzrostu kosztów usługi ochrony, co bezpośrednio związane jest ze wzrostem ustawowych stawek wynagrodzenia.

Obawiam się, że w niedalekiej przyszłości, zawód pracownika ochrony, może być tylko dla wybranych, czyli ludzi wykwalifikowanych i wiążących z nim swoją przyszłość.

Dlatego już teraz namawiam swoich pracowników, aby podwyższali swoje kwalifikacje,

aby w przyszłości mogli stawić czoła rosnącym wymaganiom na rynku pracy ochrony.

Inspektor Ochrony Fizycznej

Mariusz Słupski